ГОЛОВНА
ПРО FUSAF
СПОРТ
ОСВІТА
ГАЛЕРЕЯ
ПАРТНЕРИ
КЛУБИ
 
ГОЛОВНА arrow ПРО FUSAF arrow Загальна інформація arrow СТРУКТУРА ФУСАФ
СТРУКТУРА ФУСАФ Надрукувати Надіслати електронною поштою

КОНФЕРЕНЦІЯ ФУСАФ
Вищим керівним органом Федерації є Конференція, а в період між Конференціями – Президія Федерації, яка діє згідно з наданими їй повноваженнями, за винятком тих, хто відносяться виключно до компетенції Конференції. Конференція проводиться не менше одного разу у чотири роки. Позачергова Конференція може бути проведена за пропозицією Президії Федерації або на вимогу 1/3 членів Федерації. Порядок делегування і представництва делегатів на Конференцію визначається Президією. Конференція вирішує такі питання:

 • •  визначає основні напрямки діяльності Федерації і приймає відповідні документи;
 • •  затверджує Статут Федерації і вносить зміни до нього;
 • •  обирає строком на чотири роки президента Федерації, контрольно-ревізійну комісію, Президію Федерації, Виконком;
 • •  реалізує право власності на майно та кошти Федерації;
 • •  заслуховує звіти Президента, Президії, виконкому, контрольно-ревізійної комісії і, за необхідності, інших органів Федерації;
 • •  вирішує питання про реорганізацію та ліквідацію Федерації.

Конференція має право вирішувати питання, якщо на ній присутні не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення приймається простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх делегатів відкритим або таємних голосуванням.

Президія керує діяльністю Федерації в період між Конференціями Федерації.

Президент ФУСАФПасічна Тетяна Володимирівна , Директор Клубу “Талісман” КПІ, заслужений тренер України зі спортивної аеробіки, головний тренер збірної команди України зі спортивної аеробіки, викладач фізичного виховання НТУУ „КПІ”, Заслужений працівник НТУУ „КПІ”, суддя міжнародного класу з 1990 року, дворазова чемпіонка світу зі стренфлексу (2003 р. та 2006 р.)

Президент Федерації у відповідності зі своїми повноваженнями:

•  представляє інтереси Федерації у національних та державних органах та міжнародних організаціях; •  підписує всю офіційну документацію; •  несе відповідальність (разом з Президією ) за фінансову діяльність, розподіл та використання матеріальних та фінансових фондів; •  укладає договори та угоди з федераціями інших країн, а також із зарубіжними організаціями, в ому числі договори і контракти про діяльність спортсменів-членів Федерації, що закінчили активні виступи у спорті.

Президія ФУСАФ
Президія керує діяльністю Федерації в період між Конференціями Федерації.

Президія зі свого складу обирає віце-президентів, відповідального секретаря.

У випадку неможливості виконання обов'язків Президентом Президія має право обирати його на своїх чергових засіданнях з наступним затвердженням його на Конференції.

До складу Президії можуть входити представники робочих органів Федерації та представники колективних членів.

Президія Федерації проводить свої засідання не менше двох разів на рік і вирішує такі питання:

 • •  розробляє заходи по забезпеченню виконання завдань і функцій, покладених на Федерацію Статутом, а також рішеннями конференції;
 • •  розглядає використання коштів Федерації, затверджує річний фінансовий звіт, кошторис, контролює їх виконання;
 • •  здійснює господарче управління майном та коштами Федерації;
 • •  визначає необхідність, місце. Строки проведення і порядок денний Конференції;
 • •  призначає виконавчого директора;
 • •  формує виконавчий комітет (виконком) за пропозицією Президента;
 • •  встановлює розміри вступних внесків та членських внесків;
 • •  затверджує положення про робочі органи Федерації (комісії, ради та інші) та їх голів;
 • •  приймає рішення про вступ або вихід місцевих осередків;
 • •  приймає рішення про створення госпрозрахункових установ та організацій, засновує підприємства, затверджує їх статути.

Президія Федерації має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше половини її складу. За умови рівності голосів, голос Президента є вирішальним. Рішення приймається за умови більш половини голосів присутніх членів Президії.

СКЛАД ПРЕЗИДІЇ ФУСАФ

 1. Пасічна Т.В.
 2. Самойленко Віра Григорівна – одна із засновників ФУСАФ
 3. Атаманюк Світлана Іванівна – м. Запоріжжя, кандидат педагогічних наук, Заслужений тренер України зі спортивної аеробіки, суддя національної категорії зі спортивної аеробіки, майстер спорту з синхронного плавання, викладач фізичного виховання ЗНТУ.
 4. Прийменко Аліна Валеріївна, Заслужений тренер України зі спортивної аеробіки, Голова Осередку ФУСАФ у Донецькій області, викладач фізичного виховання ДонНУ, суддя національної категорії.
 5. Кокарев Борис Валерійович, Заслужений тренер України зі спортивної аеробіки, Голова Осередку ФУСАФ у Запорізькій області, майстер спорту СССР зі спортивної гімнастики, викладач фізичного виховання ЗНУ, суддя національної категорії.
 6. Кононенко Ірина Володимирівна, Заслужений тренер України зі спортивної аеробіки, Голова Осередку у Житомирській області, тренер викладач ДЮСШ м. Житомира, суддя національної категорії.
 7. Батова Анна Ростиславівна, Голова Осередку ФУСАФ у Луганській області, викладач фізичного виховання ЛМУ, суддя національної категорії.
 8. Горбачова Олена Миколаївна, Голова Осередку ФУСАФ у АРК, директор СК „КЕДР”, викладач фізичного виховання КЕПІ (КНЕУ), суддя національної категорії.
 9. Майко Бодяк Тетяна Єгорівна, Голова Осередку ФУСАФ у Львівській області, директор СК „Фітнес” м. Львів, викладач фізичного виховання НУ „Львівська політехніка”, суддя національної категорії.
 10. Пасічна Наталія Миколаївна, Чемпіонка Європи, майстер спорту зі спортивної аеробіки, тренер вищої категорії, головний тренер СК „Талісман”, викладач кафедри спортивного вдосконалення НТУУ „КПІ”, суддя національної категорії, засновник Турніру для молодших вікових категорій, відповідальний секретар ФУСАФ з 2002 року.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР
Пасічна Наталія Миколаївна, Чемпіонка Європи, майстер спорту зі спортивної аеробіки, тренер вищої категорії, головний тренер СК „Талісман”, викладач кафедри спортивного вдосконалення НТУУ „КПІ”, суддя національної категорії, засновник Турніру для молодших вікових категорій. На посаду Відповідального секретаря обрана Конференцією 2002 року та 2006 року.  

ТЕХКОМ АЕРОБНА ГІМНАСТИКА
Голова КОКАРЕВ Б.В. План розвитку аеробної гімнастики на 2006-2010 роки  

ТЕХКОМ ФІТНЕС АЕРОБІКА
Голова АТАМАНЮК С.І. План розвитку фітнес аеробіки на 2006-2010 роки  

ТЕХКОМ СТРЕНФЛЕКС
Голова Прийменко А.В. План розвитку стренфлексу на 2006-2010 роки

СУДДІВСЬКА КОЛЕГІЯ
Голова Пасічна Т.В. Програма освіти і кваліфікації суддів.

ТРЕНЕРСЬКА РАДА
Голова Кононенко І.В. Програма для ДЮСШ

 
< Попередня   Наступна >
 
Архів
Популярне
Новини
Загальна інформація